Ze względu na fakt, iż wszystkie zaproszenia/zawiadomienia wykonywane są na indywidualne zamówienie, wymaga to przygotowania projektu z danymi oraz wg. wytycznych Klienta.
Dlatego przy zamówieniu poniżej 20 szt. zaproszeń pobieramy opłatę w wysokości 20 zł za projekt, natomiast przy zamówieniu co najmniej 20 szt. jest on wykonywany gratis.

Ze względu na fakt, iż wszystkie nasze zaproszenia są wykonywane ręcznie – zastrzegamy sobie możliwość nieznacznych różnic w wyglądzie poszczególnych egzemplarzy.
Kolorystyka wydrukowanych zaproszeń może nieznacznie różnić się od wyświetlanych na Twoim monitorze.

Zwroty:
Zakupione zaproszenia nie podlegają zwrotom ani wymianie - są zrobione specjalnie dla Ciebie.
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (przepis z ustawy).

Gwarancja:
Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Gwaracja uwzględniana jest po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Reklamacja:
1. Reklamacje dotyczące błędów w druku wynikłe z naszej winy oraz reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru lub niezgodności w liczbie sztuk uwzględniane są po wcześniejszym kontakcie mailowym.
2. Reklamacje dotyczące błędów w druku, które nie wynikają z naszej winy nie będą rozpatrywane. PO ZAAKCEPTOWANIU PROJEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI JAKICHKOLWIEK ZMIAN W PROJEKCIE, NIE PRZYJMUJEMY TAKŻE REKLAMACJI.
3. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek reklamacyjnych wysyłanych do nas za pobraniem.
4. Zdjęcia zamieszczone na aukcji są jedynie zdjęciami poglądowymi, w związku z tym mogą nieznacznie odbiegać w zakresie barwy i jakości.

Polityka Prywatności:
Ochrona danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest Marek Jakubek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gift for You Marek Jakubek,
Klęczany 277a, 39-127 Będziemyśl, NIP: 8181162488, REGON: 691531601, adres elektroniczny:
ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) .
ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych przez ADO.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia faktury i nadania przesyłki,
a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych produktów.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe,
a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.