1. Po wybraniu zaproszenia proszę o maila z numerami wzorów: zaproszenia, czcionki, wierszyków, tekstu w środku i z przodu oraz podać rodzaj, kolor papieru, wzór tłoczenia i kolor wstążki. Dodatkowo proszę przesłać dane do zaproszenia i listę gości do personalizacji. Bardzo proszę o wysyłanie listy gości z ODMIENIONYMI NAZWISKAMI !!! dokładnie tak jak mają być wpisane do zaproszenia, bez numeracji i z ewentualnym dopiskiem Sz.P. lub W.P. jeśli mają być dodane.

2. Po otrzymaniu wszystkich potrzebnych danych, wykonuję projekt (2-3 dni) i wysyłam na wskazany adres mailowy.

3. Po otrzymaniu akceptacji projektu i wpłacie pieniędzy na konto przystępuję do realizacji zamówienia. Termin realizacji od 3 do 10 dni roboczych liczony od wpłynięcia pełnej kwoty za zaproszenia oraz przesyłkę.